INFO 

Aanvraag procedure

1. De behandelend specialist of huisarts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.

2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.

3. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt. Tevens worden uw persoons- en verzekeringsgegevens opgenomen, alsmede het  verwijsbriefje van de arts. Er wordt ook een vervolgafspraak gemaakt deze afspraak is binnen 5 weken.

4. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij uw zorgverzekeraar een machtiging
aan om de schoenen te mogen leveren. Deze machtiging is nodig om u voor vergoeding in
aanmerking te laten komen.

5. Zodra  de machtiging binnen is –dit duurt gemiddeld vier weken- worden uw leesten en passchoenen gemaakt en wordt u uitgenodigd om de passchoenen te komen passen.

6. Tijdens het passen worden zonodig correcties uitgevoerd en wordt samen met u het model en
de kleur van de schoenen uitgezocht.

7. Na de pasfase gaan uw schoenen in productie.

8. Als de schoenen klaar zijn, wordt er  weer een afspraak met u gemaakt om de schoenen op te
halen.

Omdat wij op afspraak werken is er bij ons geen wachttijd. Mocht dit door onvoorziene
omstandigheden wel het geval zijn dan zal de wachttijd maximaal 20 minuten bedragen.

Vergoedingen

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen. Er geldt echter  een (wettelijke) eigen bijdrage die in 2024 € 130,- bedraagt. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dit  € 65,00. Deze eigen bijdrage geldt alleen voor A- en B- schoen en niet voor OVAC en supplementen. Bij sommige zorgverzekeraars bestaat de mogelijkheid om via uw aanvullende verzekering een deel terug te krijgen; of dit voor u het geval is, kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.

Verstrekkingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat uw verzekeraar een machtiging verleent. Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht genomen worden.
Deze regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt

1. Na het eerste paar schoenen mag u na 3 maanden een reserve paar aanvragen.

2. Ongeveer 15 of 18 maanden na het eerste paar mag u een nieuw paar schoenen, deze termijn is        afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 of 18 maanden. 

4. Iedere 3 jaar mag u, naast de herhalingsparen, een reserve paar.

5. U heeft voor de eerste aanvraag een verwijsbrief van de behandelend specialist nodig.

6. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen 

Levertijd

De levertijden van onze producten zijn afhankelijk van een aantal factoren maar altijd binnen de termijn die is overeengekomen met uw zorgverzekeraar.

Garantie

Orthopedische en semi-orthopedische schoenen

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden.

Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen en supplementen/steunzolen
Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden.

Bovenstaande garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in de garantieperiode.

Klachten

Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid van ons bedrijf, toch een meningsverschil ontstaan tussen fabrikant en klant, dan wordt er volgens onze klachtenprocedure binnen 10 werkdagen aan u kenbaar gemaakt hoe uw klacht door ons wordt opgelost.
Uiteraard zullen wij te allen tijde proberen uw klacht te verhelpen, zodat u vervolgens weer goed uit de voeten kunt. Mocht het voorkomen, dat wij alle mogelijke aanpassingen uitgevoerd hebben en dat u toch nog niet tevreden bent, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. Zie het klachtenprotocol, bij ons verkrijgbaar.
Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om het in de praktijk nooit zover te laten komen. Maar mocht de situatie zich toch voordoen, is het voor u goed te weten waar u terecht kunt.

Adres klachtencommissie:

NVOS-Orthobanda Brancheorganisatie voor orthopedische hulpmiddelen en diensten
Postbus 22142
1302 CC Almere
T 035 58 80 495
E  info@nvos-orthobanda.nl
Klachtencommissie:
E klachten@nvos-orthobanda.nl